Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Kinh doanh lữ hành nội địa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy doanh nghiệp cần làm các thủ tục cần thiết để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trước khi tiến hành kinh doanh. Luật Hà Bắc sẽ giúp bạn lập hồ sơ để thực hiện các thủ tục cần thiết với thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất.

>> Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
- Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
- Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
- Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Thủ tục thông báo thời điểm kinh doanh lữ hành nội địa
- Doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa gửi thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động trong thời hạn mười lăm ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thông báo thời điểm kinh doanh lữ hành nội địa
- Thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
- Xác nhận kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
- Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
- Bản sao đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp;

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2000 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch;
- Nghị định số 92/2007/NĐ- Cp ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Kết qủa thủ tục hành chính
Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký sẽ cấp văn bản xác nhận việc thông báo hợp lệ cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Copyright © 2013 LUATHABAC - All Rights Reserved
Online: 26 / Visited: 317280